Menu:

Zprávy:

<< <  Stránka 12 z 12

27.03.2011 13:37
Kategorie: Aktuality
Zaslal: admin

21.3. 2011 byla založena nová doména www.vcelarivsetin.cz

Na této adrese byly vytvořeny stránky, které mají sloužit k prezentaci a shromažďování údajů a aktivit organizace Včelaři - okresní organizace Vsetín o.s.

O nás

Okresní organizace ČSV Vsetín sdružuje 29 základních organizací včelařů v oblasti Valašska. Podmínky pro chov včel jsou zde rozmanité při nadmořské výšce 270- 1206 m n.m. od údolí Vsetínské a Rožnovské Bečvy až po hory- Javorníky, Hostýnsko-vsetínskou hornatinu a Moravskoslezské Beskydy. Počasí a zdroje potravy pro včely jsou výrazně ovlivňovány členitostí krajiny.

Podstatná část okresu se rozkládá na území CHKO Beskydy a je tvořena většinou lesy:
  • 54% lesy
  • 14% orná půda
  • 21% další zemědělské pozemky (louky a pastviny)
  • 11% ostatní pozemky
Okresní organizace ČSV zajišťuje administrativu a servis pro základní organizace. Má zvoleného zástupce v Republikovém výboru ČSV, který se pravidelně účastní jednání RV a s jeho závěry seznamuje okresní výbor. Výbor se schází podle potřeby a svolává schůzi zástupců jednotlivých základních organizací. Zajišťuje léčivo pro základní organizace formou hromadných objednávek a provádí jeho distribuci prostřednictvím okresního zdravotního referenta.