Menu:

Zprávy:

Stránka 1 z 12  > >>

20.03.2021 12:36
Kategorie: Aktuality
Zaslal: pavju
Po delším době byly stránky opět aktualizovány a to především v sekci KVS SVS Zlín.
07.01.2020 07:41
Kategorie: Aktuality
Zaslal: pavju
Do sekce Dokumenty bylo doplněno usnesení z jednání předsednictva OO ČSV z. s . ve Vsetíně konané dne 30.12.23019 a také seznam delegátů ZO ČSV na okresní konferenci OO ČSV Vsetín.
06.12.2019 07:54
Kategorie: Aktuality
Zaslal: pavju
Sekce KVS SVS Zlín byla aktualizována o dokumenty platné pro rok 2020.
03.12.2019 19:42
Kategorie: Aktuality
Zaslal: pavju
Do sekce KVS SVS Zlín 2019 v části "Dokumenty Ministerstva zemědělství a SVS ČR 2019:" doplněn Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G.
04.02.2019 21:02
Kategorie: Aktuality
Zaslal: pavju
Po delším době byly stránky opět aktualizovány.

O nás

Okresní organizace ČSV Vsetín sdružuje 29 základních organizací včelařů v oblasti Valašska. Podmínky pro chov včel jsou zde rozmanité při nadmořské výšce 270- 1206 m n.m. od údolí Vsetínské a Rožnovské Bečvy až po hory- Javorníky, Hostýnsko-vsetínskou hornatinu a Moravskoslezské Beskydy. Počasí a zdroje potravy pro včely jsou výrazně ovlivňovány členitostí krajiny.

Podstatná část okresu se rozkládá na území CHKO Beskydy a je tvořena většinou lesy:
  • 54% lesy
  • 14% orná půda
  • 21% další zemědělské pozemky (louky a pastviny)
  • 11% ostatní pozemky
Okresní organizace ČSV zajišťuje administrativu a servis pro základní organizace. Má zvoleného zástupce v Republikovém výboru ČSV, který se pravidelně účastní jednání RV a s jeho závěry seznamuje okresní výbor. Výbor se schází podle potřeby a svolává schůzi zástupců jednotlivých základních organizací. Zajišťuje léčivo pro základní organizace formou hromadných objednávek a provádí jeho distribuci prostřednictvím okresního zdravotního referenta.